Handitek AB är numera Abilia AB

Sedan 2012-02-01 är Handitek AB sammanslaget med Abilia AB.
För mer info, se www.abilia.se.